Κατασκευάστρια εταιρεία για φουσκωτά προιοντα προßολης και παιχνίδια  καθώς και µηχανικού εξοπλισµού -  VIV Ltd.  
Producent:

Μηχανικός Ταύρος - Ροντέο

Ο µηχανικός ταύρος είναι προσοµοίωση ενός πραγµατικού ταύρο σε ροντέο. Με διάφορα επίπεδά δυσκολιών, αυτόµατου ή χειρωνακτικού ελέγχου ο καθένας µπορεί να δοκιµάσει να δαµάσει τον ταύρο. Υπάρχουν πολλά µοντέλα µε διαφορετικές διαστάσεις και εµφάνιση.

Μοντέλο Arizona Μοντέλο µε τη σκηνή
Μοντέλο Arizona Μοντέλο µε τη σκηνή

Μηχανικός Ταύρος - Βασικό Μοντέλο Μηχανικός Ταύρος - Κανονικό Μοντέλο Μηχανικός Ταύρος - Ενισχυµένο Μοντέλο
Βασικό Μοντέλο Κανονικό Μοντέλο Ενισχυµένο Μοντέλο

έκδοση 160 x 90,
392 KB

έκδοση 320 x 180,
2,6 MB

έκδοση 480 x 280,
7,5 MB
Download
..............................................................................................................................................................................................................................................................
VIV Ltd. © 2005-11-04
Site Map